Yabancı Gerçek Kişilerin Gayrimenkul Alımı Yolu ile Türk Vatandaşlığını Kazanması
Yazan: Anet Biçer | 27 Eylül 2018

Yabancı Gerçek Kişilerin Gayrimenkul Alımı Yolu ile Türk Vatandaşlığını Kazanması

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu (“TVK”) uyarınca; Türk Vatandaşlığı, yetkili makama başvuru yolu ile de kazanılabilir. Yetkili makama başvuru; şartlarını taşıyan her yabancının başvurabileceği bir yoldur. TVK ‘’Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller’’ başlıklı 12.maddesi uyarınca bazı yabancılar için özel ve kolaylaştırılmış bir süreç öngörmüştür. Bu sürecin uygulama şartlarını düzenleyen Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in[1] 20. Maddesi, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişikliğe uğramış ve 18/09/2018’de Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni hali ile süreç kolaylaştırılmış, öngörülen şartlar hafifleştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik ile;

  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen,
  • 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmaz alan,
  • En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen,
  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığında döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen
  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen
  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen      

kişiler milli güvenlik ve kamu düzenine engel teşkil edecek bir durumları olmaması şartıyla  Türk vatandaşlığını kazanabilirler. 

Taşınmaz edinimi yolu ile Türk vatandaşlığının kazanılması bakımından; yönetmeliğin 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca aşağıda belirtilen kriterleri usulüne uygun olarak yerine getiren yabancılar, Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanır. 

 

  • En az 250.000 Amerikan Doları tutarında Türkiye’de taşınmaz satın alınmalı,
  • Bu taşınmazın tapusuna üç yıl satılmama şerhi konulmalı,
  • Bu şerh Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilmeli,
  • Bu şartlara ek olarak; istisnai yoldan Türk vatandaşlığının kazanılması için TVK. 12. maddesi gereğince Türk vatandaşlığına sahip olmak isteyen kişinin milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması gerekir.

*Parasal değerin TL karşılığı belirlenirken Bakanlığın tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınır.

* İkinci fıkra kapsamında yapılacak yatırım türleri arasında belirtilen süreyi tamamlamak amacıyla geçişkenlik mümkündür.

Sonuç olarak milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hal bulunmamak şartıyla; en az 250.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı, usulüne uygun bir şekilde, tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyularak satın alan ve bu şekilde satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tespit edilen her yabancı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12. maddesi çerçevesinde; Cumhurbaşkanlığına başvuru gerçekleştirir ve başvurusu onaylanırsa, Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığına hak kazanabilir.

Saygılarımızla,

Aksan Hukuk Bürosu

 

 

[1] 11.02.2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Paylaş: