Yeni Vergi Affı Yazı Dizisi - 2
Yazan: Emre Akarkarasu | 15 Haziran 2021

9 Haziran 2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe giren 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (“Kanun”) içerisinde yer alan düzenlemelere ilişkin yazı dizimizin ilk bölümünde “Kesinleşmiş Alacakların Yeniden Yapılandırılması” konusuna değinmiştir.

Yazı dizimizin bu bölümünde ise “Kesinleşmemiş veyahut Dava Aşamasında Bulunan Alacaklara” detaylı olarak yere vereceğiz

  • Genel hatlarıyla yapılandırma

Henüz kesinleşmemiş olan ya da dava konusu edilmiş olan vergi ve vergi cezalarının, tarhiyatının ya da itilafın aşamasına bağlı olarak değişen oranlarda belirli bir bölümünü ile Kanun’da yer alan faizin ödenmesi halinde, kalan bölümü ile faiz ve zamların tahsilinden vazgeçilmektedir.

Aşağıdaki tabloda her aşama bazında vazgeçilen ve ödenecek alacaklara ilişkin bilgilere yer verilmiştir:

Aşama

Ödenecek Tutar

Vazgeçilen Tutar

 

I. Kanun’un yayım tarihi (09.06.2021) itibariyle ilk derece mahkemesi nezdinde dava açılmış̧ ya da dava açma suresi henüz geçmemiş olan vergi ve gümrük vergileri tahriyatları ve tahakkukları

 

 

(Uzlaşma talepleri dahil)

Vergi aslının ya da gümrük vergisi aslının %50’si

 

Vergi aslının ya da gümrük vergisi aslının %50’si

 

Vergi aslına veya gümrük vergisi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ve idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme zamlarının tamamı

 

Vergi alacağı aslına bağlı olmayan cezaların %25’i

Vergi alacağı aslına bağlı olmayan cezaların %75’i

 

Gecikme zammı ve faizi yerine Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar Yİ- ÜFE’ye göre hesaplanan faiz tutarı

 

 

 

 

 

 

Gecikme zammı, gecikme faizi, gecikme cezası gibi fer’i alacakların tamamı

 

 

 

 

 

 

II. Kanun’un yayım tarihi (09.06.2021) itibariyle;

  • istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş̧
  • istinaf veya itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş̧
  • karar düzeltme talep süresi geçmemiş̧
  • karar düzeltme yoluna başvurulmuş

olan vergi ve gümrük vergileri tahriyatları ve tahakkukları

  1. Son kararın terkin olduğu durumda

İlk tarhiyat ya da tahakkuka esas vergi aslının veya gümrük vergisi aslının %10’u

 

Vergi aslının veya gümrük vergisinin %90’ı

 

Vergi aslına veya gümrük vergisi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ve idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme zamlarının tamamı

 

 

Vergi alacağı aslına bağlı olmayan cezaların %10’u

 

Vergi alacağı aslına bağlı olmayan cezaların %90’ı

 

Gecikme zammı ve faizi yerine Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar Yİ- ÜFE’ye göre hesaplanan faiz tutarı

 

Gecikme zammı, gecikme faizi, gecikme cezası gibi fer’i alacakların tamamı

 

  1. Son kararın tasdik (tadilen tasdik) olduğu durumda

 

Tasdik edilen vergi aslının veya gümrük vergisi aslının tamamı

 

Terkin edilen vergi veya gümrük vergisinin %90’u

 

Vergi aslına veya gümrük vergisi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ve idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme zamlarının tamamı

 

Terkin edilen vergi veya gümrük vergisinin %10’u

 

 

Vergi alacağı aslına bağlı olmayan cezalarda, tasdik edilen ceza tutarının %50’si ile terkin edilen ceza tutarının %10’u

 

Vergi alacağı aslına bağlı olmayan cezalarda tasdik edilen cezanı tutarının %50’si ve terkin edilen ceza tutarının %90’ı

 

Gecikme zammı ve faizi yerine Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar Yİ- ÜFE’ye göre hesaplanan faiz tutarı

 

Gecikme zammı, gecikme faizi, gecikme cezası gibi fer’i alacakların tamamı

 

  1. Son kararın bozma olması durumunda

Vergi aslının ya da gümrük vergisi aslının %50’si

 

Vergi aslının ya da gümrük vergisi aslının %50’si

 

Vergi aslına veya gümrük vergisi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ve idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme zamlarının tamamı

Vergi alacağı aslına bağlı olmayan cezaların %25’i

 

Vergi alacağı aslına bağlı olmayan cezaların %75’i

 

Gecikme zammı ve faizi yerine Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar Yİ- ÜFE’ye göre hesaplanan faiz tutarı

Gecikme zammı, gecikme faizi, gecikme cezası gibi fer’i alacakların tamamı

Vergi aslının ya da gümrük vergisi aslının %50’si

Vergi aslının ya da gümrük vergisi aslının %50’si

 

Vergi aslına veya gümrük vergisi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ve idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme zamlarının tamamı

 

 

 

  1. Son kararın kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde

 

Onanan Kısım için

 

Tasdik edilen vergi aslının veya gümrük vergisi aslının tamamı

 

Vergi aslına veya gümrük vergisi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ve idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme zamlarının tamamı

 

 

Vergi alacağı aslına bağlı olmayan cezalarda, tasdik edilen ceza tutarının %50’si ile terkin edilen ceza tutarının %10’u

 

Vergi alacağı aslına bağlı olmayan cezalarda tasdik edilen cezanı tutarının %50’si ve terkin edilen ceza tutarının %90’ı

 

Gecikme zammı ve faizi yerine Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar Yİ- ÜFE’ye göre hesaplanan faiz tutarı

 

 

Gecikme zammı, gecikme faizi, gecikme cezası gibi fer’i alacakların tamamı

 

  1. Son kararın kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde

 

Bozulan Kısım İçin

 

Vergi aslının ya da gümrük vergisi aslının %50’si

 

Vergi aslının ya da gümrük vergisi aslının %50’si

 

Vergi aslına veya gümrük vergisi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ve idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme zamlarının tamamı

 

 

Vergi alacağı aslına bağlı olmayan cezaların %25’i

 

Vergi alacağı aslına bağlı olmayan cezaların %75’i

 

 

 

Gecikme zammı ve faizi yerine Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar Yİ- ÜFE’ye göre hesaplanan faiz tutarı

 

 

Gecikme zammı, gecikme faizi, gecikme cezası gibi fer’i alacakların tamamı

Yukarıda detaylı olarak açıklandığı üzere, henüz kesinleşmemiş olan ya da dava konusu edilmiş olan vergi ve vergi cezalarında da Kanun kapsamında tarhiyat ya da itilafın aşamasına göre değişen oranlarda indirim söz konusu yapılmaktadır. Bir sonraki bültenimizde inceleme ve tarhiyat aşamasındaki alacaklara ilişkin değerlendirmelerde bulunulacaktır.

Paylaş: