COVID-19 SALGINI DOLAYISIYLA ALINAN TEDBİRLERİN VAKIFLARA YÖNELİK ETKİSİ
Yazan: Mendi Ojalvo Özeskinazi | 30 Nisan 2020

16.03.2020 tarihli T.C. İçişleri Bakanlığı ek genelgesi ile icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç her türlü eğitim ve toplantı faaliyeti ertelendi.

 

16.03.2020 tarihinde T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen Ek Genelge ile COVID-19 salgını dolayısıyla yeni tedbirler uygulamaya koyulmuştur. Bu kapsamda;

  • “Sivil Toplum Kuruluşlarının (Dernek, vakıf) genel kurulları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) 16.03.2020 Pazartesi saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenecek.”

ifadesi ile dernek ve vakıfların genel kurul ile her türlü eğitim ve toplantı faaliyeti 16.03.2020 günü saat 24:00 itibari ile geçici olarak ertelenmiştir. Ancak dernek ve vakıfların icra-i zorunluluk taşıyan yönetim faaliyetleri erteleme kapsamı dışında tutulmuştur.

 

09.04.2020 TARİHLİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GENEL KURUL VE DİĞER TOPLANTILAR KONULU YAZISI İLE SANAL ORTAMLAR ÜZERİNDEN YAPILANLAR DAHİL HER TÜRLÜ TOPLANTININ 01.07.2020 TARİHİNE KADAR DURDURULDUĞU BİLDİRİLDİ.

 

09.04.2020 tarihinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 19028039-010.07.01-E.48575 Sayılı ve Genel Kurul ve Diğer Toplantılar Konulu Yazısı Vakıflara e-posta yoluyla tebliğ edilmiştir. İlgili yazıda T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 16.03.2020 tarih ve E.5361 sayılı “Coronavirüs Tedbirleri” konulu genelgesine atıf yapılarak Sivil Toplum Kuruluşlarının genel kurulları ile insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerinin 16.03.2020 günü saat 24.00 itibariyle yasaklandığı hatırlatılmış ancak vakıfların genel kurul ile diğer toplantılarını elektronik ve sanal ortamda yapmaya devam ettiğinin tespit edilerek T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirlerin hiçe sayıldığı belirtilmiştir. Bu nedenle vakıflar tarafından sanal ortamlar üzerinden yapılanlar dahil her türlü toplantının 01.07.2020 tarihine kadar durdurulduğu bildirilmiştir. [E1] [AHB2] 

Ancak, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu yazı, vakıfların zorunluluk arz eden yönetim faaliyetlerinin yapılmasını imkânsız hale getirmiştir. İlgili yazı kapsamında sadece zorunluluk arz eden yönetim faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmiş olmayıp çok sayıda vakfın sanal ortam ve özellikle sosyal medya üzerinden gerçekleştirmeyi planladığı toplantı, eğitim ve programlarının da iptal edilmesi sonucunu doğurmuştur.

 

09.04.2020 TARİHLİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GENEL KURUL TOPLANTILARI KONULU YAZISI İLE DURDURMA KARARINA AÇIKLIK GETİRİLMİŞ OLDU.

 

Yukarıda belirtmiş olduğumuz sıkıntıları Vakıflar Genel Müdürlüğü de fark etmiş olacak ki aynı gün vakıflara e-posta yolu ile yeni bir yazı göndererek durdurma kararı hakkında açıklama yapma kararı almıştır. Son gönderilen yazı ile vakıfların genel kurul toplantılarını toplu olarak bulanacak şekilde bir araya gelerek yapması sebebiyle vakıfların seçimli genel kurul toplantılarının 01.07.2020 tarihine kadar ertelendiği, vakıfların icra-i faaliyetleri kısıtlayacak bir hüküm teşkil etmediği belirtilmiştir.

Gönderilen son yazı ile açıklığa kavuşturulduğu üzere;

  • Vakıfların zorunlu icra-i faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için elektronik ve sanal ortamlarda toplantılarını gerçekleştirerek karar alabilmesi MÜMKÜNDÜR. (Örneğin kısa çalışma ödeneğine başvuru gerçekleştirecek vakfın yönetim kurulu kararı alması gibi)[E3] [AHB4] 

 

  • Vakıfların elektronik ve sanal ortamlarda (Çoğunlukla YOUTUBE, ZOOM ve benzeri uygulamalar kullanılarak gerçekleştirilen eğitimler ile programlar) çeşitli eğitim, toplantılarını yapmaya devam edebilmesi MÜMKÜNDÜR.

 

Vakıfların seçimli genel kurul toplantılarının 01.07.2020 tarihe kadar ertelenmesine karar verilmiş olması sebebiyle ilgili tarihe kadar elektronik ve sanal ortamlar dahil olmak üzere seçimli genel kurul toplantılarının yapılması MÜMKÜN DEĞİLDİR.


 [E1]İlgili hususa ilişkin yayınlanan ilk yazı, anlam karışıklığı sebebiyet vermesi ve hukuki dilden yoksun olması sebebiyle iptal edilmiş olup ikinci yayınlanan yazı geçerlidir. Bu kapsamda ilk yazıda aktarılan hususlara ilişkin bir bilgilendirilme yapılması yanlış yönlendirmeye sebebiyet verebilir.

 

 [AHB2]Sürecin nasıl geliştiğinin görülmesi ve Vakıfların kendilerine gelen yazıları algılayabilmesi için açıklanması gerektiğini düşünmekteyiz.

 [E3]Açıklanan 2. Yazı sadece vakıfların seçimli genel kurullarını yapmasını engellemiştir. Onun dışında hiçbir faaliyetine engel teşkil edecek bir yasak bulunmamaktadır. Öte yandan VGM tarafından yayınlanan Ek Genelge uyarınca “icra-i zorunluluğu gerektiren yönetim faaliyetleri” haricinde toplantı ve faaliyetlerin fiziksel ortamda yapılması yasaklanmıştır. Bu kapsamda geçerli olan her iki yazı da incelendiğinde vakıfların “icra-i faaliyetleri zorunluluğu gerektiren yönetim faaliyetleri”ne ilişkin fiziksel bir alanda toplanmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

 [AHB4]İlk Genelge’de “Sivil Toplum Kuruluşlarının (Dernek, vakıf ) genel kurulları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç)” denmiştir. Bunun üzerine icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri gereği fiziksel toplantıların gerçekleştiğinin görülmesi üzere, bu 2 yazı vakıflara iletilmiştir. Dolayısıyla icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri gereği fiziksel toplantıların gerçekleşebileceğini söylemek bizce doğru olmaz. Bu konuda Vakıflar Genel Müdürlüğü ile de konuştuk. Yazımız doğrultusunda teyit aldık.

Paylaş: