Danışmanlar

Serhat Koç Akademik Danışman
İletişim skoc@aksan.av.tr

Lisansını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan ve hukuk yüksek lisans (LL.M.) derecesini de “Hukuksal Bağlamda Sosyal Medya Analizi Ve Kıyaslamalı Mevzuat Önerileri” teziyle burslu eğitim gördüğü İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü’nden alan Serhat KOÇ,  bilgi teknolojileri ve fikri-sınai mülkiyet alanlarında uzman danışmanlık ve de kurumsal eğitim faaliyetleri sunan serbest bir avukat-eğitimci ve aynı zamanda bilirkişi olmakla birlikte İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, İnternet Hukuku, Bilişim Ceza Hukuku, E-Ticaret Hukuku ve Hukuk İngilizcesi derslerini de öğretim görevlisi sıfatıyla vermekte ve ayrıca başta kişisel verilerin korunması, internette ifade özgürlüğü, fikri haklarda yeni yaklaşımlar ve de yapay zeka konuları olmak üzere ulusal-uluslararası akademik yayın ve konferanslarda bilişim ve fikri mülkiyet temalı makaleleri ve konuşmalarıyla uzun yıllardır yer almaktadır.

Hukukçu kimliğinin yanı sıra bilgisayar/ağ yazılımları ve donanımları konusundaki teknik bilgi ve tecrübelerini ve de görsel-tasarımsal sanatlar alanlarındaki üretici bakış açısını da güncel uygulamalı hukuk alanına aktarmakta olan Koç, yapay zekâ, fikri mülkiyet hakları ve etik hususlarında yurtdışı doktora hazırlık çalışmalarını sürdürmektedir. Koç, Creative Commons Türkiye’de, Sansüre Karşı Ortak Platform’da, Fikri Mülkiyet Platformu’nda, Türkiye Bilişim Derneği’nde, Internet Society Türkiye’de, İstanbul Barosu’nun Bilişim Hukuku Komisyonu’nda ve Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu’nda ve OYUNDER Hukuk Danışma Kurulu’nda görev almaktadır.